Bere Gyöngyi PTE Deák Ferenc Gyak. Ált. Iskola
  Eisner Tímea 
PTE TTK Matematika Tanszék 
  Fekete Panna 
ELTE TTK Alkalmazott Analízis Tanszék
Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
  Fridrik Richárd 
Pécsi Janus Pannonius Gimnázium
  Garamszegi Rita PTE Deák Ferenc Gyak. Ált. Iskola
  Gyarmati Istvánné
PTE Babits Mihály Gimnázium
  Hebling Eszter
MNOÖ Koch Valéria Iskolaközpont
  Kiss Zoltán Pécsi Leőwey Klára Gimnázium
  Lehőcz Mária 
Pécsi Janus Pannonius Gimnázium 
  Lovas Zoltán
PTE Deák Ferenc Gyak. Ált. Iskola
  Meiszterics Ágnes
Pécsi Janus Pannonius Gimnázium
   Papp Tamás
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma 
  Rab Csilla
PTE 1. sz. Gyakorló Általános Iskola
  Ruff János
PTE TTK Matematika Tanszék